Templomunk története

Sokáig váratott magára egy katolikus templom építése melyhez egy jelentős esemény kötődik. 1810 körül, amikor Napóleon Oroszországot akarta meghódítani, első felesége Mária Lujza, I. Ferenc Habsburgi császár leánya útnak indult, hogy férjét meglátogassa a harctéren.

Így történt, hogy útja során a Vécseyek lakhelyét is meglátogatta, és ott nyugodni tért. Amikor reggel felkelt és szentmisére kívánt menni, házigazdája Vécsey Ágoston közölte vele, hogy sajnos Hernádvécsén nincs templom. Távozásakor 1000 dukátot adott a Vécseyeknek a katolikus templom felépítésére. Ezt az összeget a család saját vagyonával kiegészítette, és 1811-re elkészült a templom, mely ma is dísze a községnek.